<div align="center"> <h1>JFRP JAROSŁAWSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</h1> <h3>Doradztwo, Działalność gospodarcza, Biznes plany, itd</h3> <p>Doradztwo, Działalność gospodarcza, Biznes plany, szkolenia, MBA, itd</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://80.51.255.158/jfrp" rel="nofollow">http://80.51.255.158/jfrp</a></p> </div>